Kukka turkoosilla taustalla

Kirjastopalvelut

Ylläpidämme Virtuaalikirjasto Helliä, joka on monipuolinen ja helppokäyttöinen verkkopalvelu. Se tarjoaa soteammattilaisille pääsyn ajantasaiseen kansainväliseen tietoon.

Soteammattilaisten luotettava tietolähde

Virtuaalikirjasto Helli on:

  • luotettava ja helppokäyttöinen sekä kokoelmiltaan monipuolinen verkkopalvelu ja tärkeä tieteellisen tiedon portaali.
  • kiireiselle ammattilaiselle helppo väylä monipuoliseen, ajantasaiseen kansainväliseen tietoon.

Virtuaalikirjasto Hellin kautta soteammattilaisilla on pääsy kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja muuhun tietoon. Aineistojen lisäksi Virtuaalikirjasto Hellin sivuilla on:

  • päivittyvät ohjeet tiedonhausta
  • perustietoa tutkimuksesta ja julkaisemisesta
  • webinaareja ja verkkokursseja
  • tietoa hyvinvointialueiden tietoja informaatikko- ja kirjastopalveluista sekä suomeksi että ruotsiksi.
Kuvituskuva

Kokelmat ja aineistot

Kokoelmalla pyritään takaamaan hoidon ja palvelun laadun tueksi valtakunnallisesti tasavertainen tiedonsaanti ja pääsy yhteisesti sovittuun aineistoon. Kokoelmapolitiikan tehtävänä on tukea ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja potilasturvallisuutta. Samalla varmistetaan kustannustehokkaat hankinnat omistajaorganisaatioille ja asiakkaille koko maassa maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Kokoelmaan kuuluu sähköisiä lehtiä, kirjoja ja tietokantoja. Aineistot on jaettu kaikille tilattavaan Peruskokoelmaan ja Valinnaiseen kokoelmaan. Kokoelmaa kehitetään koko ajan palvelemaan entistä paremmin koko sotesektoria. Kaikkien hyvinvointialueiden aineisto on laajentunut ja tällä hetkellä hyvinvointialueilla on pääsy yli 10000 e-lehteen ja e-kirjaan.