Tietosuoja

Tietosuojaseloste SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n verkkosivuston ja Virkinet-tilaustenhallinnan käyttäjille

Tämä on SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n verkkkosivuston ja Virkinet-tilaustenhallinnan tietosuojaseloste, joka koskee henkilötietojen käsittelyä kyseisessä palvelussa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten ja millä tavalla SOTEVirtuaalikirjasto oy:ssä käsitellään henkilötietojasi.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n verkkosivujen ja Virkinet-tilaustenhallintajärjestelmän rekisterinpitäjä on SOTEVirtuaalikirjasto Oy, y-tunnus 3102659-6, osoite Innovation Home, Finlaysoninkuja 21 A, 33210 TAMPERE.
Voit myös olla yhteydessä SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n tietosuojayhteyshenkilöön Aila Ruokokoskeen puhelimitse (+ 358) 10 2002 620 tai sähköpostitse aila.ruokokoski (at) virki.fi.

SOTEVirtuaalikirjaston verkkosivuilla käsitellään käyttäjää koskevia henkilötietoja silloin, kun käyttäjä lähettää lomakkeen sivuston kautta tai henkilö on työtehtävänsä kautta pääkäyttäjänä Virkinet-tilaustenhallintajärjestelmässä. Sivuston kautta saadut tiedot käyttäjä antaa itse. Virkinet-tilaustenhallintajärjestelmän käyttäjätiedot saadaan työnantajalta.
Käsiteltäviä ja tallennettavia tietoja ovat:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • työpuhelinnumero
 • organisaatio
 • hyvinvointialueen laskutusosoite

Henkilötietojasi käsitellään, kun se on palvelun tuottamisen kannalta oleellista ja käsittelemme vain palvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus SOTEVirtuaalikirjastossa on tuottaa palveluita. SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n henkilötietojen käsittelyn peruste on palvelusopimus omistajaorganisaation ja SOTEVirtuaalikirjaston välillä.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy kerää sinua koskevat tiedot työnantajaltasi tai sinulta itseltäsi lomakkeista.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy käsittelee henkilötietojasi vain palvelutapahtuman toteuttamiseksi eikä henkilötietoja säilytetä pysyvästi. Virkinet-tilaustenhallintajärjestelmän pääkäyttäjän henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen tai työsuhteesi ajan. Jos haluat tarkempaa tietoa henkilötietojen säilytysajoista, olethan yhteydessä SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n tietosuojasta vastaavaan henkilöön. Hävittäminen tapahtuu teknisin menetelmin ja myös varmuuskopiot häviävät määräajan jälkeen.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

SOTEVirtuaalikirjasto ei käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen vastaanottajia ovat ne kolmannet osapuolet, rekisterinpitäjät sekä henkilötietojen käsittelijät, joille rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään tai luovutetaan.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelun toteuttamiseksi. Nämä tahot käsittelevät tietoa SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n lukuun ns. henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. SOTEVirtuaalikirjasto Oy solmii näiden tahojen kanssa suoraan tai välillisesti tietosuoja-asetuksen edellyttämät sopimukset tietojen turvallisen ja lainmukaisen käsittelyn turvaamiseksi.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia sinua koskevien henkilötietojen osalta. Tällaisten oikeuksien käyttöön perustuvia toimenpiteitä ei ole mahdollista suorittaa silloin, jos kyseessä olevat henkilötiedot on jo poistettu järjestelmästä. Sinulla on oikeus:

 • saada tietää käsitelläänkö henkilötietojasi
 • oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • oikeus saada tietosi siirretyksi toiseen järjestelmään
 • tarkistaa, mitä tietoja SOTEVirtuaalikirjasto Oy on sinusta tallentanut
 • vaatia vanhentuneen tai muutoin virheellisen tiedon korjaamista
 • pyytää henkilötietojesi poistamista Virtuaalikirjaston järjestelmistä.
 • pyytää tiettyjen henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Voit halutessasi käyttää rekisteröidyn oikeuksia olemalla yhteydessä SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n
tietosuojasta vastaavaan henkilöön osoitteessa aila.ruokokoski (at) virki.fi.

Mikäli katsot, että SOTEVirtuaalikirjasto Oy on menetellyt tietosuoja-asetuksen vastaisesti, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvovalle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa toimivaltainenviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
Päivitykset
SOTEVirtuaalikirjasto Oy voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 12.6.2024