Kukka turkoosilla taustalla

Hankintapalvelut

Keskitymme terveystieteiden ja lähialojen keskeisten tietoaineistojen kustannustehokkaaseen yhteishankintaan neuvotellen ja tehden yhteiset lisenssisopimukset asiakkaiden puolesta.

Kustannustehokasta tietoaineistojen yhteishankintaa

SOTEVirtuaalikirjasto keskittyy tietoaineistojen kustannustehokkaaseen yhteishankintaan. Se neuvottelee ja tekee yhteiset lisenssisopimukset asiakkaittensa puolesta. Yhtiö toimii omistajaorganisaatioiden virallisena hankinnan sidosyksikkönä.

Olemme onnistuneet saavuttamaan yhteishankinnalla selkeitä kustannushyötyjä. Säästöjä on saatu siirtymällä kustantajien kanssa neuvoteltuihin suorahankintoihin kilpailutettavien välittäjäpalveluiden sijasta. Suorahankintoja on 80 %:a hankinnoista, loput aineistot sekä kaikki järjestelmät kilpailutetaan.

Neuvottelut toimittajien tai suoraan kustantajien kanssa käydään vuosittain. SOTEVirtuaalikirjasto allekirjoittaa lisenssisopimukset useiden kansainvälisten tieteellisten kustantajien kanssa. Yhteiset lisenssisopimukset ovat voimassa vähintään yhden vuoden. Lisenssisopimukset koskevat yleensä kausijulkaisuja, lehti- ja kirjapaketteja sekä artikkelitilauksia. Sopimuksia on 26 tahon kanssa.

Kukka turkoosilla taustalla

Peruskokoelma ja järjestelmät takaavat kattavan tiedonsaannin ja helpon käytettävyyden

Palvelusopimus takaa hyvinvointialueille ja muille asiakkaille keskeisten e-lehtien, e-kirjojen ja tietokantojen valikoiman eli Peruskokoelman, joka kattaa erikois- ja ammattialojen tarpeet. Peruskokoelman aineistovalinta tehdään yhteistyössä omistajaorganisaatioiden asiantuntijoiden kanssa, ja perustuu käyttötilastoihin, kysyntään ja hintaan. 

Yhtiö hankkii aineistojen lisäksi niiden saatavuuteen ja palveluiden ylläpitämiseen tarvittavat tekniset järjestelmät. Virtuaalikirjasto Helli -kirjastopalvelun kautta yhtiö tarjoaa asiakkailleen käyttöön Discovery- ja julkaisuhaun, kirjastosivuston ja OpenAthens-etäkäyttöjärjestelmän. Lisäksi asiakkaiden käytössä on tilaustenhallintajärjestelmä.