Kokoelmatyön tavoitteena yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

Kokoelmalla pyritään takaamaan hoidon ja palvelun laadun tueksi valtakunnallisesti tasavertainen tiedonsaanti ja pääsy yhteisesti sovittuun aineistoon. Kokoelmapolitiikan tehtävänä on tukea ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja edistää hoidon ja palvelujen laatua sekä turvallisuutta sosiaali- ja terveysalalla. Samalla varmistetaan kustannustehokkaat hankinnat omistajaorganisaatioille ja asiakkaille koko maassa maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Kokoelmaan kuuluu sähköisiä lehtiä, kirjoja ja tietokantoja. Aineistot jaettu kaikille tilattavaan Peruskokoelmaan ja Valinnaiseen kokoelmaan.

Peruskokoelma koostuu isojen kustantajien Pay Per View -tilauksista ja paketeista sekä keskeisistä lääketieteellisistä lehdistä. Kokoelmat tarjoavat kattavan pääsyn kansainvälisiin aineistoihin lääkäreiden lisäksi myös muille sotealan ammattiryhmille.

Lehdet, lehti- ja artikkelipaketit:

The BMJ
Elsevier Article Choice (PPV)
JAMA + 10 Archives -paketti (Cardiology, Dermatology, Internal Medicine, Neurology, Oncology, Ophthalmoloygy, Otolaryngology – Head & Neck Surgery, Pediatrics, Psychiatry, Surgery)
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Karger-lehtipaketti
nature.com Complete
New England Journal of Medicine
OUP-lehtipaketti (Age and ageing, Clinical Infectious Diseases, European Heart Journal, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Rheumatology)
SAGE PPV Token
SpringerLink-lehtipaketti
WILEY Article Select Tokens

Tietokannat ja muut aineistot:

Karger Campus -verkkokurssi
Lexidrug
SpringerLink-kirjapaketti
UpToDate Anywhere + Advanced-lisäosa

Sisältää:

 • Peruskokoelmassa olevien kustantajien aineistoja
 • Peruskokoelmasta vähäisen käytön takia pudonneita aineistoja
 • Aineistoja, jota tilaa vähintään neljä (4) organisaatiota

Kustantajat, joiden valikoimista mahdollista tilata:

American Academy of Pediatrics
American Diabetes Association
American Psychiatric Association
American Roentgen Ray Society
American Society for Microbiology
American Society of Clinical Oncology, ASCO
American Thoracic Society
BMJ Publishing Group
British Editorial Society of Bone and Joint Surgery
Clinical Journal of the American Society of Nephrology
De Gruyter
Elsevier
European Respiratory Society ERS
The Journal of Rheumatology Publishing Company Ltd
Journal of the American Society of Nephroplogy
Kuntoutussäätiö
Oxford University Press
Radiological Society of North Ameica
Sairaanhoitajaliitto
Suomen lääkäriliitto
Taylor & Francis

Tietokannat ja muut aineistot:

Alma Talent -verkkokirjahyllyt
Cinahl Complete (Ebsco)
Cinahl Index (Ebsco)
eAnatomy (SAS Imaios)
Medic (Helsingin yliopiston kirjasto)
MOT Kielipalvelu (Kielikone Oy)
PsycArticles (Ebsco)
PsycInfo (Ebsco)

SOTEVirtuaalikirjasto ja organisaatiot voivat  Asiantuntijat-ryhmän kautta ehdottaa neuvottelujen kohteeksi otettavia aineistoja ja palveluja.

Jos organisaatiossa ei ole jotakin erikoisalaa, jonka aineistoa on Peruskokoelmassa, organisaatio voi jättää ko. aineiston tilaamatta.

SOTEVirtuaalikirjasto ottaa aineistoja kokoelmiinsa, jos yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

 1. Aineiston valinta Peruskokoelmaan edellyttää kaikkien organisaatioiden tilausta.
 2. Aineiston valinta Valinnaiseen kokoelmaan vaatii vähintään neljän (4) organisaation tilauksen.
 3. Peruskokoelmassa jo olevien kustantajien aineistojen kohdalla tilaajia voi olla yksi. Näin meneteltäessä asiakkaan ei tarvitse tilata saman kustantajan tuotteita eri tahoilta ja vältetään epäselvyydet tilauksissa.
 4. Hankinta on kustannustehokas ja siitä on taloudellista etua.

Peruskokoelmaan tehtävät muutokset perustuvat aineistojen käyttötilastoihin ja aineiston merkittävyyteen SOTEVirtuaalikirjaston tavoitteiden ja tehtävien saavuttamisessa. Muutosten suunnitteluun vaikuttavat kustantajasopimukset ja muutosten vaikutukset kokonaiskustannuksiin.

 1. Pakettien hankintaa, hankinnan kustannustehokkuutta ja käyttöä tarkastellaan kokonaisuutena.
 2. Kustannustehokkuuden arvioinnissa mittarina käytetään käyttötilastojen lisäksi aineiston kokoelmallista tärkeyttä. Aineiston kustannuksia suhteutetaan myös sen laajuuteen sekä verrataan yksittäisen tilauksen hankintakustannukseen.
 3. Yksittäisiä lehtiä voidaan siirtää Peruskokoelmasta Valinnaiseen kokoelmaan, mikäli niiden käyttö kokonaisuudessaan on alhaista ja latauksen hinta ylittää merkittävästi kustantajan sivuilla olevan artikkelioston kustannuksen.
 4. Valinnaisesta kokoelmasta poistetaan aineistoja, mikäli tilaajia ei ole.

Muutosesityksen kokoelmiin voivat tehdä omistajaorganisaation edustajat sekä SOTEVirtuaalikirjasto. Päätös muutoksesta tehdään Asiantuntijaryhmässä ja Toimitusjohtaja voi pyytää vahvistuksen päätökselle yhtiön hallitukselta.

Hankinnoissa suositaan kustannustehokkaita, monialaisia paketti- ja PPV-hankintoja. Kokoelmien painopiste on kansainvälisissä aineistoissa.

SOTEVirtuaalikirjasto pyrkii vastaamaan hyvinvointialueiden kaikkien toimialojen kokoelmatarpeisiin kokoelmapolitiikan mukaisesti. Mahdollisia kehittämisen painopistealueita ovat uudet toimialat kuten pelastus- ja sosiaalitoimi.