Terveyttä ja hyvinvointia tieteestä ja tutkimuksesta

SOTEVirtuaalikirjasto

Yhdenvertaisesti, laadukkaasti, turvallisesti

SOTEVirtuaalikirjasto järjestää ja tuottaa hyvinvointialueiden toimialaan liittyvien tieteellisten e-aineistojen hankinta- ja kirjastopalvelua. Kirjastopalvelut yhtiö on keskittänyt Virtuaalikirjasto Helli -sivustolle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa vahva ammatillinen perusosaaminen, jatkuva osaamisen kehittäminen ja uudistaminen turvaavat perustan asiakkaiden hyvälle hoidolle ja palveluille. Potilaat hyötyvät hoidosta, joka vastaa uusinta lääketieteellistä ja sosiaalitieteellistä tietämystä ja käytäntöjä. 

Laadukkaat palvelut perustuvat uusimpaan tietoon. Uskomme, että terveyttä ja hyvinvointia rakennetaan tieteen ja tutkimuksen avulla. Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstön jatkuvan osaamisen kehittämisen tueksi perustettiin Suomeen vuonna 2020 SOTEVirtuaalikirjasto Oy.

SOTEVirtuaalikirjasto on onnistunut saavuttamaan yhteishankinnalla selkeitä kustannushyötyjä sekä laajentamaan aineistojen määrää huomattavasti. Toiminnalla on pystytty myös taittamaan hankintojen hinnannousua ja hillitsemään julkaisujen hintojen vaihtelua eri organisaatioissa.

Kuvituskuva

Arvot

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

Kohtelemme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Pyrimme takaamaan kaikille omistajaorganisaatioille ja asiakkaille tasavertaisen tiedonsaannin ja pääsyn yhteisesti sovittuun aineistoon.

Luotettavuus

Olemme luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani. Kehitämme pitkäjänteisesti liiketoimintaamme omistajien ja asiakkaiden hyväksi.

Innovatiivisuus

Olemme innovatiivisia. Etsimme ja kehitämme rohkeasti uusia toimintatapoja.

Toimiiko organisaatiosi julkisella hyvinvointialalla?

Onko organisaatiosi kiinnostunut tieteellisten e-aineistojen hankinta- ja kirjastopalveluista?

Ota yhteyttä toimitusjohtaja Päivi Ukkoseen.

Yhteystiedot