Kukka turkoosilla taustalla

Yhtiö

SOTEVirtuaalikirjasto on kolmentoista ei-yliopistollisen hyvinvointialueen omistama hankinta- ja kirjastopalvelu, ja omistajiensa virallinen hankintayksikkö.

SOTEVirtuaalikirjasto on voittoa tavoittelematon in-house-yhtiö, joka keskittyy sosiaali- ja terveysalan tietoaineistojen kustannustehokkaaseen yhteishankintaan.

Yhtiö hankkii omistajilleen tärkeitä sähköisiä, pääosin kansainvälisiä, tieteellisiä tietoaineistoja sekä tarjoaa pääsyn hankittuihin aineistoihin ylläpitämänsä Virtuaalikirjasto Hellin kautta.

Vuosittain SOTEVirtuaalikirjasto hankkii tietoaineistoja keskimäärin noin 1,5 miljoonalla eurolla. Yhtiön kokonaisliikevaihto on 2 miljoonaa euroa.

SOTEVirtuaalikirjasto on kasvattanut liiketoimintaansa vuosien 2020–2024 aikana uusilla yhteistyökumppaneilla sekä asiakkailla, jotka toimivat julkisella hyvinvointialalla. Yhtiö voi myydä palveluitaan hankintalain sallimissa rajoissa myös muille julkisen hyvinvointialan toimijoille.

Tutustu tarkemmin toimintaamme

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Etelä-Savon hyvinvointialue, Kainuun hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Keski-Suomen hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Lapin hyvinvointialue, Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Satakunnan hyvinvointialue

Muut asiakkaat: Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB, Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Ålands hälso- och sjukvård.

Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Kullakin yhteistyöalueella olevat osakkeenomistajat nimeävät yhdessä yhden jäsenen hallitukseen.

Hallituksen kokoonpano 2024–2025

Strategiajohtaja Suvi Einola Länsi-Suomen yhteistyöalueelta, puheenjohtaja

Johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen Etelä-Suomen yhteistyöalueelta

Johtajaylilääkäri Heikki Miettinen Itä-Suomen yhteistyöalueelta

Johtajaylilääkäri Katja Virta Pohjois-Suomen yhteisalueelta

Johtajaylilääkäri Kirsti Kähärä Sisä-Suomen yhteistyöalueelta

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n Palvelusopimuksen mukaisesti yhtiölle perustettiin Asiantuntijatyöryhmä. Jokainen osakas nimeää työryhmään yhden jäsenen, joka edustaa kirjasto- tai tietopalvelun henkilökuntaa. Niillä hyvinvointialueilla, joilla ei ole omaa kirjastotoimintaa, hyvinvointialue nimeää asiantuntijatyöryhmään sopivan jäsenen.

Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on Virtuaalikirjasto Hellin toiminnan ja palvelujen yleinen kehittäminen asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Hyvinvointialueiden kirjasto- ja tietopalveluilla on keskeinen rooli Virtuaalikirjasto Hellin kokoelmien ja palveluiden suunnittelussa ja markkinoinnissa sekä aineistojen käytön ohjauksessa.

Katso myös