Terveyttä ja hyvinvointia tieteestä ja tutkimuksesta

Yhdenvertaisesti, laadukkaasti, turvallisesti

SOTEVirtuaalikirjasto on 14 ei-yliopistollisen sairaanhoitopiirin ja sote-yhtymän omistama ei-voittoa tavoitteleva yhtiö, joka hankkii omistajilleen tärkeitä sähköisiä, pääosin kansainvälisiä tieteellisiä tietoaineistoja sekä tarjoaa helpon pääsyn portaalin hankittuihin aineistoihin Virtuaalikirjaston Hellin kautta.

Yhtiö tukee sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatillista osaamista. Se tarjoaa omistajaorganisaatioiden henkilöstölle pääsyn ajantasaiseen kansainväliseen tietoon tasavertaisesti, ja siten parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta kautta maan.

SOTEVirtuaalikirjaston on omistajiensa yhteinen hankinta- ja kirjastopalvelu. Yhtiö toimii omistajaorganisaatioiden virallisena hankinnan sidosyksikkönä. Virtuaalikirjasto Helli on kiireiselle soteammattilaisellle helppo väylä monipuoliseen, ajantasaiseen kansainväliseen tietoon.

Kuvituskuva

Arvot

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

Kohtelemme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Pyrimme takaamaan kaikille omistajaorganisaatioille ja asiakkaille tasavertaisen tiedonsaannin ja pääsyn yhteisesti sovittuun aineistoon.

Luotettavuutta

Olemme luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani. Kehitämme pitkäjänteisesti liiketoimintaamme omistajien ja asiakkaiden hyväksi.

Innovatiivisuus

Olemme innovatiivisia. Etsimme ja kehitämme rohkeasti uusia toimintatapoja.

Omistajat

Yhtiön omistaa 14 ei-yliopistollista sairaanhoitopiiriä ja soteyhtymää.

Osakkeet jakautuvat kaikkien omistajien kesken tasalukuisesti.

Yhtiön osakkaat ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Essote, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri, Kainuun sosiaali- ja terveys, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Satakunnan sairaanhoitpiirin kuntayhtymä Satasairaala, Vaasan sairaanhoitopiiri.

Palvelusopimuksella asiakkaana on Ålands sjuk-och hälsovård.

Kuvituskuva

There no posts to display.